எனக்காகவே – இறைவா Vol: 4

 
  • WELCOME TO CANAANSTORE.ASIA ONLINE STORE - PURCHASE YOUR FAVORITE CHRISTIAN MEDIA CDS, DVDS & APPAREL HERE!

எனக்காகவே யாவையும் செய்து முடித்தார், அவரே என் இராஜாவே
குற்றம் குறையாவும் மன்னித்தென்னை வாழவைத்தார், அவரே என் இராஜாவே x 2

ஆராதனை என் இராஜாவுக்கே, மனதார செலுத்திடுவேன்
ஆராதனை என் இயேசுவுக்கே, நன்றியோடு செலுத்திடுவேன் x 2

மகிமையோடு வாழ்பவரே, மாறிடாத என் நேசரே
நித்தியரே நீரே சத்தியரே, இம்மட்டும் உதவின எபிநேசரே x 2
காண்கின்ற தெய்வம் நீரே, கடைசி வரை கறை சேர்த்திடுவீர் என்னை x 2

ஆராதனை என் இராஜாவுக்கே, மனதார செலுத்திடுவேன்
ஆராதனை என் இயேசுவுக்கே, நன்றியோடு செலுத்திடுவேன் x 2

வல்லமை நிறைந்த இயேசு நாதா, வாழ்த்தி வணங்குவேன் உம் நாமத்தை
வேறொரு நாமம் இல்லை பணிந்திடவே, விண்ணகம் போற்றும் தேவன் நீரே  x 2
வல்லவர் நீர்தானையா, வாழும் வரை உம்மை தொழுதிடுவேன் x 2

ஆராதனை என் இராஜாவுக்கே, மனதார செலுத்திடுவேன்
ஆராதனை என் இயேசுவுக்கே, நன்றியோடு செலுத்திடுவேன் x 2

உலகில் வாழும் நாட்களெல்லாம், உன்னோடு இருப்பேன் என்றவரே
உயர்ந்த அடைக்கலமானவரே, உன்னதரே என்றும் உயர்ந்தவரே x 2
கிருபை நிறைந்தவரே, கிறிஸ்து இயேசுவே என் தஞ்சமே x 2

ஆராதனை என் இராஜாவுக்கே, மனதார செலுத்திடுவேன்
ஆராதனை என் இயேசுவுக்கே, நன்றியோடு செலுத்திடுவேன் x 2

Login

Donate NOW

Support the vision of CanaanStore.asia: To spread the gospel of Jesus Christ to more souls!
For more info, click here

Verse of the Day

“[More on Love and Hatred] For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.” — 1 John 3:11 Listen to chapter Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica. Powered by BibleGateway.com.

Like us on Facebook